Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik je oduvijek kroz povijest privlačio i plijenio svojom uljudnošću, slobodarskim duhom, kao i razvijenim dobrosusjedskim i međunarodnim odnosima.

Identitet Dubrovnika i bogato povijesno naslijeđe na kojem se temelji današnji razvoj Grada i velikog dijela Dubrovačko-neretvanske županije stvarani su kroz višestoljetnu povijest tog prostora. Iako se dugo smatralo kako je Dubrovnik nastao u 7. stoljeću nakon što su izbjeglice iz rimskoga  grada Epidauruma, današnjeg Cavtata, bježeći pred Slavenima i Avarima na otočiću osnovali naselje Laus, arheološka istraživanja na području povijesne jezgre ispod današnje katedrale svjedoče kako je i u ranijim razdobljima na tome području moralo postojati naselje s većim brojem stanovnika.
Stvaranje države započelo je već u 10. i 11. stoljeću, a to je razdoblje obilježio početak izgradnje obrambenih fortifikacija  grada i postupno  širenje  vlasti  na  okolna  područja.  Zlatnim dobom Dubrovačke  Republike  smatra  se  razdoblje  od  15.  do  kraja  16.  stoljeća  kada  je  na  vrhuncu dubrovačka trgovina. U  tom  razdoblju  zaokružuje se fortifikacijski sustav povijesne jezgre, grade se važni fortifikacijski i gospodarski objekti na širem području Dubrovačke Republike, u samome gradu izgrađeni su vodovod i kanalizacija te najvažniji javni objekti, osnivaju se škole i nastaju važne biblioteke. Dubrovnik je jedno od najvažnijih trgovačkih središta na istočnoj obali Jadrana, a svoju neovisnost  duguje ponajprije spretnoj i uspješnoj diplomaciji.

Potres 1667. godine uzrokovao je velika razaranja te političku i gospodarsku stagnaciju od kojih se Dubrovnik oporavljao cijelo stoljeće. Krajem 18. stoljeća Dubrovačka Republika uspjela je obnoviti mornaricu i trgovinu, ali je daljnji razvoj prekinut  gubitkom  neovisnosti  1806.  godine  kada  je  Napoleonova  vojska  okupirala  Dubrovnik.  Kraj devetnaestog i turbulentno dvadeseto stoljeće Dubrovnik preživljava kao i ostali krajevi ovoga dijela Europe, mijenjajući državne zajednice od Austro-Ugarske do Jugoslavije.  Važno je napomenuti kako ni Prvi  ni Drugi svjetski rat samom području Dubrovnika nisu donijeli veća razaranja te kako je kulturno-povijesna  baština  ostala  gotovo  neoštećena.
Najveća  razaranja  Dubrovnik  je doživio početkom devedesetih godina 20. stoljeća kada je, kao i mnogi drugi dijelovi Republike Hrvatske, bio izložen agresiji srpsko-crnogorske vojske te kada su uništeni ili oštećeni mnogi kulturno-povijesni spomenici te bogata etnografska baština. Kraj dvadesetog i početak dvadeset prvog stoljeća obilježava razdoblje obnove kulturno-povijesne baštine te redefiniranja razvojnih ciljeva prostora Grada i Županije.
Povijesni  razvoj  prostora i bogata kulturna povijest temeljni su resursi na kojima Dubrovnik temelji svoj današnji razvoj, a posebno razvoj turizma kao osnovne gospodarske grane. Dubrovnik se predstavlja kao turistički grad bogate i očuvane kulturne baštine te je i zbog toga iznimno važno budući razvoj planirati na način da se gospodarskim iskorištavanjem ne ugrožava materijalna i nematerijalna kulturna baština. Kulturno-povijesna  vrijednost Grada  Dubrovnika i velikog  dijela Dubrovačko-neretvanske  županije  iznimna je, no bez odgovornog upravljanja tim najvrednijim resursom postoji realan rizik da se kulturno-povijesna vrijednost i posebnost ugrozi prevelikom i neprimjerenom eksploatacijom.

U gotovo svakom razdoblju dubrovačke povijesti taj  se jedinstveni prostor obogaćivao novim kreacijama materijalne i nematerijalne kulture koje su zajednički oblikovali ono što Dubrovnik baštini danas i na čemu gradi svoj razvoj. Danas  u  Dubrovniku  postoji očit nerazmjer između ekonomskog iskorištavanja naslijeđene kulturne materijalne i duhovne kulture i ulaganja  u  suvremeno  umjetničko  i  kreativno  stvaranje. Takav razvoj ugrožava očuvanje kulturne i prirodne baštine, a uz to ne potiče suvremeno stvaralaštvo u različitim područjima kulture.

izvor: Strategija za razvoj kulture Grada Dubrovnika (2015. – 2025.); IRMO Zagreb; 2014. str. 8

PDF Strategija razvoja kulture Grada

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!