Kolektivna igra

program

igra koja ima smisla
samo ako se kolektivno igra

Marko Ercegović,
fotografija

 

Dubrovnik, odnosno Dubrovačka Republika, kroz povijest je egzistirala u prostoru između različitih političkih entiteta, kultura i civilizacija. Danas se ta uloga dijelom nastavlja, smještajući Dubrovnik u svojevrsnu izolaciju, ali i položaj posrednika između Istoka i Zapada, Europske unije i ostatka Europe, između različitih povijesti i vrijednosti. U toj ulozi koristimo stari alat svoga opstanka kroz povijest – komunikaciju i to ne samo prema svojem okruženju, nego i u samoj zajednici.

Suvremeni se kontekst Dubrovnika sastoji od manjka komunikacije i suprotstavljenih vrijednosti unutar same zajednice. To stvara stanje neizvjesnosti i stalne napetosti koje se može preokrenuti i upotrijebiti kao podloga za težnju prema inkluzivnosti, heterogenosti, dijalogu i kontinuiranoj kulturnoj razmjeni. Grad koji je Grad – s dubokim korijenima u slavnoj povijesti, izgrađen, ograđen i obilježen fiksiranim identitetom – odjednom postaje nedovršen grad koji poziva na daljnje sustvaranje sebe. Tako procesom sustvaranja grad postaje živim tkivom, a ne statičnom slikom.

Žarište naše kandidature omogućit će participaciju svih dionika u pokušaju uspostavljanja dugoročno održiva partnerstva na svim razinama. Nužno je prevladati podvojenost Grada i stalnu napetost između potrošnje očuvane kulturne baštine s jedne strane i održivog upravljanja kulturnim resursima s druge. Primjena načela sustvaranja može pomoći rješenju tog problema. Grad se sustvara kao ideja, kao kolektivni san u koji su uključene vizije članova lokalne zajednice, stanovnika i putnika, gradskih institucija i civilnog društva; a zadatak mu je idealu dati oblik, interakciju pretvoriti u kreativnost, a ekonomiju u sredstvo postizanja kulturnih ciljeva.

Programom kandidature Dubrovnik postaje umjetničko igralište na kojem se igra i istražuje projektne ideje, testira ih se i eventualno primjenjuje u drugim gradovima.
Gledajući na Dubrovnik kao na umjetničko igralište, želimo se odmaknuti od njegove fiksirane pozicije kao povijesnog grada, pretvarajući ga iz pitoreskne destinacije u mjesto eksperimenta i istraživanja u novonastajućim umjetničkim praksama kao i društveno-kulturnim sadržajima. Nužni preduvjet za to je osiguranje umjetničkih kapaciteta, edukacija publike te razvoj i uključivanje zajednice.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!