Projektne ideje u nastanku

program

projektne ideje u nastanku

hidden city

Ovim projektom pozivaju se međunarodni umjetnici, kulturni radnici i stručnjaci (antropolozi, sociolozi, povjesničari umjetnosti …) da u područjima grada nevidljivima na tzv. turističkom radaru, uđu u interakciju s lokalnom zajednicom. Ta komunikacija i saživljavanje s naseljem, ulicom ili susjedstvom početna je točka rada koja za cilj ima istraživanje i sustvaranje u skrivenim ili zapostavljenim dijelovima grada.
Prvi ciklus ovog projekta koji omogućuje stalnu komunikaciju između umjetnika i zajednice zamišljen je od 2016. do 2020. godine. Proizvodi tog rada u obliku intervencija u prostoru, novih djelatnosti u tim zajednicama, trenutnih poligona za umjetničko izražavanje ili nekih drugih obilježja prisutnosti umjetnika u zajednici, bit će upisani na virtualnu mapu. Mapu i aplikaciju moći će koristiti turisti i građani kako bi se potom upoznali s tim skrivenim dijelovima grada i novostvorenim socijalnim kontekstima u njima. Time se ostavlja mogućnost dugotrajnijeg “postava” umjetničke/stručne rezidencije koja je inače vremenski ograničena.

evolving heritage

Baštinu shvaćamo kao zajednički resurs koji je iskorišten na krivi način ili pak nije uopće aktiviran. Zajednica mora biti aktivnije uključena u to novo interpretiranje baštine – njezinog materijalnog dijela u kojem se svakodnevno živi (zidine), ali i nematerijalne baštine koja je često iskomercijalizirana u turističke svrhe (narodni plesovi i narodna nošnja, vezovi, napjevi itd.)

Ovaj program okuplja dubrovačke umjetničke i kulturne institucije koje se bave očuvanjem i interpretacijom kulturne baštine, domaće i strane stručnjake (etnologe, antropologe, folkloriste, povjesničare umjetnosti…) te umjetnike. Njihovim zajedničkim radom težit će se novim oblicima interpretacije materijalne i nematerijalne baštine koja će se izmaknuti od paradigme “konzerviranja” u paradigmu “aktiviranja” te baštine. Neki od mogućih smjerova razvijanja toga zajedničkog rada su: suvremene umjetničke interpretacije narodnih plesova, uključivanje narodne baštine u suvremene umjetničke prakse, stvaranje arhiva nematerijalne mediteranske baštine, osmišljavanje umjetničkog programa u zaštićenim ljetnikovcima koji će odgovarati kulturnim, društvenim i obrazovnim potrebama zajednice; promjena vizualnog identiteta Grada obilježenog vlastitom kulturnom baštinom.

mediator of dialogue

Dubrovnik i njegovo okruženje postat će mjesto društvenog i kulturnog povezivanja. Akteri koji će koristiti Dubrovnik kao mjesto razmjene znanja i praksi, članovi su civilnog društva iz ovog dijela Europe, umjetnici, kulturni radnici i građani. Ovaj dio Europe i dalje prorađuje traume uzrokovane ratom i poraćem. Cilj programa je stvaranje okvira u kojem će se pokušati kroz različite aktivnosti te razmjenu znanja i vještina, nadići podjele uzrokovane traumatičnim iskustvom rata.

Ovaj projekt zamišljen je kroz nekoliko aktivnosti i festivala. Jedan od njih je i Awakening Youth Festival koji okuplja mlade eksperimentalne glazbenike i umjetnike. Povezivanje dubrovačkih institucija i kulturnih radnika s crnogorskim dogodit će se na festivalu KotorArt u Kotoru. Također, ovaj projekt uključuje i bavljenje aktualnim političkim problemima poput migranata i migrantskog rada. Kroz aktivnost ON/OFF u suradnji civilnog sektora, institucija (Institut za migracije, Institut za razvoj i međunarodne odnose), Art-radionice Lazareti i redatelja dokumentarnih filmova kani se raditi na kvalitetnijem uključivanju sezonskih radnika u zajednicu, a posebice onih koji ne dolaze iz istog kulturnog konteksta pa su time dodatno izolirani.

consularts

Referirajući se na bogatu trgovačku i diplomatsku povijest Dubrovačke Republike, ovim programom razvit će se komunikacijski kanali između Dubrovnika i ostatka svijeta stvaranjem svojevrsnih umjetničkih konzulata. Umjetnički konzulati bit će predstavljeni kroz postojeće umjetničke institucije i organizacije po svijetu koji će kao partneri surađivati na programu Dubrovnik 2020 u svojim kulturnim kontekstima, ali i kroz rezidencijalno sudjelovanje naših partnera u programu Dubrovnik 2020. Projekt će se razvijati u fazama dok se ne stvori mreža suradnje za Europsku prijestolnicu kulture, a polazišna točka te suradnje bit će poziv dubrovačkoj umjetničkoj dijaspori po Hrvatskoj i svijetu.

interACT!

Ovim projektom istražuju se i pomiču ustaljene uloge u umjetničkom stvaranju i proizvodnji znanja. InterACT se bavi rušenjem mentalnih, fizičkih i političkih barijera koristeći participativne umjetničke i obrazovne forme, umjetničke intervencije, ali i izmještanje visoko-umjetničke proizvodnje iz njenog stalnog mjesta recepcije. Neke od aktivnosti ovog programa su: “prenošenje” produkcije visoke i reprezentativne umjetnosti poput Dubrovačkih ljetnih igara ili koncerata Dubrovačkog simfonijskog orkestra na periferiju gradskog područja, u naselja u kojima se inače ne konzumiraju takvi sadržaji. Aktivnošću Male škole arhitekture teži se srušiti razlike u proizvodnji znanja o arhitekturi, urbanizmu i prostoru da bi se razvile generacije koje će prostor promišljati ne kao mjesto za dodatnu ekstrakciju profita, nego kao zajednički prostor života i stvaranja.

living room city

Ovaj projekt polazi od ideje kako bi javni prostor grada trebao biti dnevni boravak svih građana. Kroz manje akcije, intervencije ili performanse nastojao bi se stvoriti bar na kratko dojam dnevnog boravka, a s ciljem nekog dugoročnog promišljanja drugačijeg grada i drugačije iskorištenog javnog prostora. Primjeri akcija u okviru ovog projekta su: Melting Spot – resocijalizacija prostora unutar zidina organiziranjem kuhinje u zajednici, otvorenim predavanjima, performansima; Sail in Cinema – filmske večeri na otocima Elafita za tamošnju zajednicu koja mora doći do Grada da bi konzumirala kulturni sadržaj.

verdura

Cilj ovog projekta je podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša i uloge zajednice u tom procesu. Program se sastoji od obrazovnog dijela i radionica koji će pomoći članovima zajednice da čuju informacije o potencijalima njihovog neposrednog okoliša i da usvoje vještine kojima će te potencijale održivo i dugoročno koristiti. Jedna od tih aktivnosti je i radionica o stvaranju umjetničkih formi od otpada ili pak edukacija malih proizvođača organske hrane o inovativnim načinima proizvodnje i brizi o okolišu.

made in dubrovnik

Ovim projektom teži se stvoriti platforma kojom se povezuju umjetnici, dizajneri, znanstvenici, tradicionalni obrtnici, proizvođači hrane i studenti. Tim objedinjavanjem različitih aktera iz različitih disciplina i područja proizvodnje nastoji se stvoriti potencijal za socijalno poduzetništvo i održivi razvoj. Made in Dubrovnik nudi mogućnost proizvođačima koji bi kroz rad sa stručnjacima različitih profila dobili spoznaje koje će doprinijeti njihovoj proizvodnji, dizajnu ambalaže i konačnom plasmanu na tržište. Time se stvara fuzija između različitih disciplina, različitih faza u procesu proizvodnje, ali i između tradicionalnih vještina i suvremenog pristupa njihovoj proizvodnji.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!