Strategija razvoja kulture Grada

Strategija razvoja kulture Grada Dubrovnika

2015. – 2025.

Ana Opalić, Iz serije
’Autoportreti’ Danče, jesen
2002.
fotografija

Ana Opalić je u kontinui-
tetu snimala autoportrete
od 1994. do 2007. godine.
Emotivne i kontemplativ-
ne, snimljene u praznom
prostoru, njezine foto-
grafije često nose i neku
vrstu nemira i napetosti
prouzročene stvarnošću
okoline.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!